| O MNIE

WYKSZTAŁCENIE | UPRAWNIENIA BUDOWLANE


od października 2023 r. - obecnie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 
| Studia podyplomowe
Kierunek: Trener, coach i menedżer ds. szkoleń (Akademia Trenera)

od października 2023 r. - obecnie
Politechnika Wrocławska 
| Studia podyplomowe 
Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Wnętrz

od lutego 2023 r. - obecnie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 
| Studia podyplomowe  
Kierunek: Architektura Krajobrazu

sierpień 2023 r.
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 
| Studia podyplomowe
Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

lipiec 2016 r.
Politechnika Wrocławska 
| Studia I stopnia inżynierskie
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Kierunek: Górnictwo i Geologia
Tytuł zawodowy: Inżynier w zakresie specjalności Górnictwo i Geologia

lipiec 2006 r.
Politechnika Wrocławska 
| Jednolite studia magisterskie
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Kierunek: Budownictwo
Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane
Tytuł zawodowy: Magister Inżynier w zakresie specjalności Inżyniera Budowlana
____________________________________________________________________________________________________________

marzec 2021 r.
Uprawnienia budowlane w specjalności INSTALACYJNEJ | SANITARNEJ w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania i nadzorowania budową oraz robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

czerwiec 2011 r. 
Uprawnienia budowlane w specjalności KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  do kierowania i nadzorowania budową oraz robotami budowlanymi bez ograniczeń

czerwiec 2010 r
Uprawnienia budowlane w specjalności DROGOWEJ do kierowania i nadzorowania budową oraz robotami budowlanymi bez ograniczeń

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od października 2022 r. - obecnie
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie 
| Nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych

od maja 2019 r. - obecnie
NADZÓR INWESTORSKI Marcin Rafał Jaremkiewicz (jednoosobowa  działalność gospodarcza JDG - właściel) 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | Kierownik Budowy | Kierownik Robót

Asim-Bud sp. z o.o. 
| Dyrektor ds. Technicznych | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Transkop BIS sp.  z o.o. 
| Kierownik Budowy

Urząd Gminy Polkowice 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zakład Usług Wielobranżowych URBEX sp. z o.o. 
| Majster Budowy

Firma deweloperska FDM-3, M4Plus, FDM sp. z o.o. 
| Inżynier Budowy | Mistrz Budowy | Koordynator Budowy

Zakład Transportowo Sprzętowy TRAWOS sp. z o.o. 
| Z-ca Kierownika działu budowlanego | Mistrz Budowy | Specjalista ds. budowlanych

Firma budowlana BUDIHOLEX (STAŻ)
| Majster Budowy

| Uprawnienia budowlane wykonawcze 
DROGOWE 
bez ograniczeń

| Uprawnienia budowlane wykonawcze 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
bez ograniczeń

| Uprawnienia budowlane wykonawcze 
INSTALACYJNE | SANITARNE  
w ograniczonym zakresie

KONKURS INŻYNIER ROKU 
Organizowany przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIE 2020 W KATEGORII INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Udział w konkursie dla "czynnych" członków DOIIB - obiekty kubaturowe, mostowe, instalacyjne, drogowe. Formuła konkursu dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta czy Kierownika Budowy lub zespół ww. Obiekty zgłaszane winny charakteryzować się innością, nowymi rozwiązaniami, m.in w kwestii ochrony środowiska czy gospodarowaniu odpadami, odnawialnych źródeł energii. Komisja w ramach konkursu dokładnie analizuje zgłoszone obiekty budowlane po czym przeprowadza rozmowy, podczas których wnikiliwie pyta i oczekuje szczegółowej opowiedzi od kandydata. Taka rozmowa była i u mnie, niestety w formie zdalnej :) Po zebraniu wszelkich informacji Komisja podejmuje decyzję, która jest ogłaszania na corocznej Gali Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, w tym przypadku był to 21 października 2021 r. Nie zawsze jest pierwsze miejsce oraz wyróżnienia :) jednak w roku 2021 był komplet :)
Copyright (c)2021, Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję za wizytę | 15373