| ZAKOŃCZONE

Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "FAUNA POLSKI" w Lubinie (ZOO LUBIN)

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej oraz instalacyjnej sanitarnej 
| Koordynator branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

| Budowa placów zabaw przy przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin 
| Remont i modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej oraz instalacyjnej sanitarnej 
| Koordynator branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej 
| Koordynator branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
| Koordynator branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Parku Wrocławskim w Lubinie (ZOO LUBIN)

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
| Koordynator branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Budowa kaplicy z budynkiem administracyjnym na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zacisze w Lubinie

Funkcja:
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej

Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej + infrastruktura zewnętrzna, ulica Haliny Konopackiej w Lubinie

Funkcja: 
| Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
| Kierownik Robót w specjalności instalacyjnej sanitarnej

Budowa budynku wielorodzinego z garażem podziemnym przy ulicy Kwiatowej w Lubinie - etap I i II

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ulicy Jana Kochanowskiego w Lubinie

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie szeregowej przy ulicy Brylantowej w Lubinie - etap I i II

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Kruczej w Lubinie

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Budowa budynków jednorodzinnych oraz dwulokalowych wielorodzinych w zabudowie szeregowej przy ulicy Witolda Lustosławskiego w Lubinie - etap I

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 w miejscowości Polkowice

Funkcja:
| Inspektor Nadzoru | Koordynator Budowy 

OBIEKTY KUBATUROWE JEDNORODZINNE - WOLNOSTOJĄCE

| BUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO W MIEJSCOWOŚCI: GORZYCA, SZKLARY GÓRNE, POLKOWICE, TOSZOWICE, LIPIN, UL. KRZEMIENIECKA - LUBIN

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
| Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKTY KUBATUROWE  - USŁUGOWE oraz UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

| ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - SZKLARY GÓRNE
| BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - KRZECZYN WIELKI, ETAP III
| BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY - USTRONIE
| BUDOWA MYJNI SAMOCHODOWEJ W LUBINIE

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKTY SPORTOWE

| BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - SIEDLCE

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej

OBIEKTY LINIOWE  - DROGI, ULICE, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE, MIEJSCA POSTOJOWE, ZATOKI AUTOBUSOWE

| PRZEBUDOWA UL. RÓŻANEJ - OBORA
| PRZEBUDOWA UL. MAKOWEJ - OSIEK
| PRZEBUDOWA UL. MAKOWEJ - OBORA
| REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ - SIEDLCE
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NIEMSTÓW
| PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - MIŁOSNA
| PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH - GORZYCA
| PRZEBUDOWA DRÓG - CHRÓSTNIK
| WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. - KRZECZYN MAŁY
| PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - SZKLARY GÓRNE (Kierownik Budowy)
| BUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ - ULICE POŁUDNIOWA część 1, MYŚLIWSKA, KANARKOWA, SŁOWIKOWA I WIŚNIOWA W SUCHEJ GÓRNEJ, GMINA POLKOWICE (Kierownik Budowy)
| PRZEBUDOWA DROGI (UL. SŁOWIAŃSKIEJ) W ZAKRESIE ZMIANY NAWIERZCHNI DROGOWEJ ORAZ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CHOJNÓW
| PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W LUBINIE (ETAP II)
| PRZEBUDOWA ULICY KUSOCIŃSKIEGO W LUBINIE
| PRZEBUDOWA ULICY KOMARA I ŚLUSARSKIEGO W LUBINIE
| PRZEBUDOWA ULICY WIERZBOWEJ W LUBINIE  (ETAP I i II) 
| PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ W CHOCIANOWIE

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej

OBIEKTY LINIOWE  - SIECI i PRZYŁĄCZA

| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ, UL. BRYLANTOWA - LUBIN
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ, UL. KOCHANOWSKIEGO - LUBIN 
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ (GRAWITACYJNEJ ORAZ TŁOCZNEJ), UL. HALINY KONOPACKIEJ - LUBIN 

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | instalacyjnej sanitarnej
Copyright (c)2021, Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję za wizytę | 15370