| ZREALIZOWANE

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W LUBINIE - ETAP I i II

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej

BUDOWA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 
UL. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBINIE

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej

BUDOWA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 
OSIEDLE MAŁOMICE W LUBINIE (ETAP I)

Funkcja: 
| Kierownik Budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej
| Kierownik Robót specjalności instalacyjnej sanitarnej

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DWULOKALOWEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 
UL. BRYLANTOWA, LUBIN (ETAP I i ETAP II)

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W M. LUBIN - UL. KRUCZA

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej

BUDOWA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH ORAZ DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
OSIEDLE MIEDZIANE W M. LUBIN (ETAP I)

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej


BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD DROGĄ KRAJOWĄ NR 3 W M. POLKOWICE

Funkcja: Inspektor Nadzoru | Koordynator Budowy 

OBIEKTY KUBATUROWE JEDNORODZINNE (WOLNOSTOJĄCE)

| BUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO W MIEJSCOWOŚCI: GORZYCA, SZKLARY GÓRNE, POLKOWICE

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
| Kierownik Budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKTY KUBATUROWE  (USŁUGOWE | UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)

| ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - SZKLARY GÓRNE
| BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - KRZECZYN WIELKI, ETAP III
| BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY - USTRONIE
| BUDOWA MYJNI SAMOCHODOWEJ W LUBINIE

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKTY SPORTOWE

| BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - SIEDLCE

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności drogowej

OBIEKTY LINIOWE  (DROGI, ULICE, CHODNIKI)

| PRZEBUDOWA UL. RÓŻANEJ - OBORA
| PRZEBUDOWA UL. MAKOWEJ - OSIEK
| PRZEBUDOWA UL. MAKOWEJ - OBORA
| REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ - SIEDLCE
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NIEMSTÓW
| PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - MIŁOSNA
| PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH - GORZYCA
| PRZEBUDOWA DRÓG - CHRÓSTNIK
| WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. - KRZECZYN MAŁY
| PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - SZKLARY GÓRNE (Kierownik Budowy)
| BUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ - ULICE POŁUDNIOWA część 1, MYŚLIWSKA, KANARKOWA, SŁOWIKOWA I WIŚNIOWA W SUCHEJ GÓRNEJ, GMINA POLKOWICE (Kierownik Budowy)
| PRZEBUDOWA DROGI (UL. SŁOWIAŃSKIEJ) W ZAKRESIE ZMIANY NAWIERZCHNI DROGOWEJ ORAZ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CHOCIANÓW
| PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W LUBINIE (ETAP II)
| PRZEBUDOWA ULICY KUSOCIŃSKIEGO W LUBINIE
| PRZEBUDOWA ULICY KOMARA I ŚLUSARSKIEGO W LUBINIE

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności drogowej

OBIEKTY LINIOWE  (SIECI, PRZYŁĄCZA)

| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ, UL. BRYLANTOWA - LUBIN
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ, UL. KOCHANOWSKIEGO - LUBIN 

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej | instalacyjnej sanitarnej
Copyright (c)2021, Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję za wizytę | 4133