| W TRAKCIE REALIZACJI

OBIEKTY KUBATUROWE  (UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)
| Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Koordynator branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

OBIEKTY KUBATUROWE  (UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) 
| Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Parku Wrocławskim w Lubinie 

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Koordynator branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

OBIEKTY KUBATUROWE JEDNORODZINNE (ZABUDOWA SZEREGOWA)
| Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na Osiedlu Małomice w Lubinie - etap II

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKTY KUBATUROWE JEDNORODZINNE  (WOLNOSTOJĄCE)
| Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości: Pieszków, Lipin, Składowice, Toszowice

Funkcja: 
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
| Kierownik Budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKTY KUBATUROWE (USŁUGOWE | UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)
| Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Przemysłowej w Lubinie

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKTY LINIOWE (DROGI, ULICE, CHODNIKI)
| Przebudowa ulicy Wierzbowej w Lubinie - etap I i II 
| Remont nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Lubina

Funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności drogowej
Copyright (c)2021, Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję za wizytę | 4134