| OFERTA


PEŁNIENIE FUNKCJI NA BUDOWIE
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej | sanitarnej


 • INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
 • KIEROWNIK BUDOWY 
 • KIEROWNIK ROBÓT

INNE USŁUGI
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej | sanitarnej


 • ODBIORY W BRANŻY DEWELOPERSKIEJ
 • KIEROWANIE WYTWARZANIEM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
 • SPRAWOWANIE KONTROLI TECHNICZNEJ UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |  PRZEGLĄDY OKRESOWE
 • KOSZTORYSOWANIE
 • WSPARCIE TECHNICZNE NA BUDOWIE 
 • PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
 • OFERTOWANIE | UMOWY

WSPÓŁPRACA Z INNYMI
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej | sanitarnej


 • GENERALNE WYKONAWSTWO BUDOWLANE
 • GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIAMI
 • FORMUŁĘ - OD PROJEKTU PO KLUCZ
 • RYNEK DEWELOPERSKI
Copyright (c)2021, Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję za wizytę | 4130