| OFERTA


PEŁNIENIE FUNKCJI NA BUDOWIE
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej | sanitarnej


 • INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
 • KIEROWNIK BUDOWY 
 • KIEROWNIK ROBÓT
 • KOORDYNATOR INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO

INNE USŁUGI
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej | sanitarnej


 • ODBIORY W BRANŻY DEWELOPERSKIEJ oraz INDYWIDUALNEJ
 • UCZESTNICZENIE Z INWESTOREM W PROCESIE PROJEKTOWYM
 • KIEROWANIE WYTWARZANIEM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
 • SPRAWOWANIE KONTROLI TECHNICZNEJ UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 • PRZEGLĄDY OKRESOWE
 • KOSZTORYSOWANIE
 • WSPARCIE TECHNICZNE NA BUDOWIE 
 • PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
 • OFERTOWANIE 
 • UMOWY
 • SZKOLENIA
Copyright (c)2021, Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję za wizytę | 2311