| REKOMENDACJE 

| REKOMENDACJE

.

| URZĄD MIASTA LUBIN

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ OBIEKTU ADMINISTRACYJNO-BIUROWO-DYDAKTYCZNEGO (str. 1)

URZĄD MIASTA LUBIN

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ OBIEKTU ADMINISTRACYJNO-BIUROWO-DYDAKTYCZNEGO (str. 2)

| URZĄD MIASTA LUBIN

BUDOWA KAPLICY Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. ZACISZE W LUBINIE - BRANŻA DROGOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

"BRESSO" JAN BRESSO

PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W CHOCIANOWIE

| URZĄD MIASTA LUBIN

PRZEBUDOWA ULICY WIERZBOWEJ W LUBINIE

PRIMECRAFT DEVELOPER

BUDOWA PIĘCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I WLZ + infrastruktura zewnętrzna

| MOJE M4

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ZASILAJĄCĄ

| URZĄD MIASTA LUBIN

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OSIEDLA MAŁOMICE W LUBINIE WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH ETAP NR 1 I ETAP NR 2 + ROBOTY DODATKOWE

| URZĄD MIASTA LUBIN

PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W LUBINIE (ETAP II)

| DW-House

BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ZASILAJĄCYMI

| GEMINO

BUDOWA MYJNI SAMOCHODOWEJ Z INSTALACJĄ I PRZYŁĄCZEM WODY, INSTALACJĄ I PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ZASILAJĄCĄ

| FIRMA BRESSO

| BUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ - ULICE WIŚNIOWA, KANARKOWA ORAZ SŁOWIKOWA W M. SUCHA GÓRNA | BUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ - ULICE POŁUDNIOWA ORAZ ULICA MYŚLIWSKA W M. SUCHA GÓRNA

| MK GRANIT

PRZEBUDOWA DROGI (UL. SŁOWIAŃSKIEJ) W ZAKRESIE ZMIANY NAWIERZCHNI DROGOWEJ ORAZ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| MD DEVELOPER

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, JEDNORODZINNEGO, DWULOKALOWEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU, ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WODOCIĄGOWYMI, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNĘTRZNYMI LINIAMI ZASIALAJĄCYMI

| URZĄD GMINY LUBIN

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP III

| MD DEVELOPER

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LUBIN

| FIRMA BRESSO

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BUDOWA CHODNIKÓW I DOJŚĆ DO POSESJI, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO

| MD DEVELOPER

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, JEDNORODZINNEGO, DWULOKALOWEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ (BEZ PRZYŁĄCZY)

| URZĄD GMINY LUBIN

BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE

| URZĄD GMINY LUBIN

PRZEBUDOWA DRÓG NA ODCINKU 45A DO 47 B-F WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK

| URZĄD GMINY LUBIN

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223D W M. NIEMSTÓW, NA ODCINKU 0+990 DO 1+590

| URZĄD GMINY LUBIN

WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN MAŁY

| MINI PARK PRZYLESIE

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W M. LUBIN

| URZĄD GMINY LUBIN

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ USUNIĘCIEM KOLIZJI - UL. MAKOWA W MIEJSCOWOŚCI OBORA

| URZĄD GMINY LUBIN

PRZEBUDOWA UL. RÓŻANEJ W MIEJSCOWOŚCI OBORA


| URZĄD GMINY LUBIN

PRZEBUDOWA UL. MAKOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSIEK

| URZĄD GMINY LUBIN

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE

| URZĄD GMINY LUBIN

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH

| URZĄD GMINY LUBIN

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIŁOSNEJ, WRAZ Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA

| URZĄD GMINY LUBIN

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP II

| URZĄD GMINY LUBIN

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W M. GORZYCA - ETAP III
Copyright (c)2021, Wszelkie prawa zastrzeżone
Dziękuję za wizytę | 2316